I Sverige är det ovanligt att samla på pennor och det finns i princip inga omfattande texter om reservoarpennor på svenska, vare sig i tryckt eller digital form. Genom att framförallt utgå från exempel ur min egen samling vill jag därför ge ett bidrag genom skriften Reservoarpennor: design, teknik och historia (2019; 261 sid) som är tillgänglig för nedladdning här

Screenshot 2019-05-01 01.18.39

Boken är en introduktion till reservoarpennornas underbara värld med fokus på perioden fram till och med 1950-talet. Den handlar om teknik, design, historia och användning. Den är personligt hållen och bygger på kunskaper som jag har tillägnat mig genom mitt eget samlande och läsning av speciallitteratur.

Reservoarpennor: design, teknik och historia består av fem kapitel. I kapitel I ger jag en allmän introduktion till reservoarpennan för att därefter presentera ett antal pennmärken och modeller från Nordamerika (kapitel II) respektive Europa (kapitel III). Kapitel IV behandlar svenska pennor och kapitel V innehåller en samling pennannonser, publicerade i svensk dagspress från 1900-talets första år fram till och med 1960.

För pennrelaterade texter, se också den del av hemsidan som behandlar reservoarpennor.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s