I Sverige är det ovanligt att samla på äldre pennor och det finns i princip inga omfattande texter om reservoarpennor på svenska, vare sig i tryckt eller digital form.

Jag har under nästan tre års tid publicerat texter om reservoarpennor på min hemsida och här har jag sammanställt innehållet i form av boken Reservoarpennor: Design, teknik och historia (240 sid) som är fritt tillgänglig i pdf-format nedan.

Boken inleds (del I) med en allmän introduktion till reservoarpennan och övergår därför till att presentera pennmärken och modeller från Nordamerika (del II) respektive Europa (del III). Del IV behandlar svenska pennor. Del V tar upp ett mycket speciellt ämne: pennaspergiler. Det handlar om vigvattenspridare i pennform som tillverkades. Den avslutande delen (VI) innehåller tips på speciallitteratur och pennrelaterade länkar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s