In 2017 we in the Department of Theology, at Uppsala University, launched a new open-access book series: Uppsala Studies in Church History. To date (February 2023), we have published 15 volumes: seven in English and eight in Swedish. The titles focus on both Swedish and international themes.

Uppsala Studies in Church History is an e-book series that is published in the Department of Theology, Uppsala University. It includes both works in English and in Swedish. The volumes are available open-access and only published in digital form on http://www.diva-portal.org.

Uppsala Studies in Church History är en skriftserie som utges vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Serien innehåller arbeten på såväl svenska som engelska. Skrifterna i serien är fritt tillgängliga och utges endast i digital form på http://www.diva-portal.org.

Click on the hyperlinks below to get access to the full texts.

 1. Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church. 2017.
 2. Hansson, Klas. Mottagning av ärkebiskop: Från tillträde i enkelhet till offentlig pompa.
 3. Andersson, Patrik. En katolsk Ansgar för en katolsk kyrka: Ansgar- jubileer och historiebruk, 1920­­–1930. 2017.
 4. Mazetti Petersson, Andreas. Antonio Possevino’s Nuova Risposta: Papal Power, Historiography and the Venetian Interdict Crisis, 1606–1607. 2017.
 5. Lundberg, Magnus. Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika2017.
 6. Cadavid Yani, Helwi M. A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour: The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776), 2018.
 7. Lundberg, Magnus & James W. Craig. Giuseppe Maria Abbate: The Italian-American Celestial Messenger, 2018.
 8. Forsell, Gustaf. Race and Liberal Theology: Sveriges Religiösa Reformförbund in Interwar Sweden, 2019.
 9. Hahr Kamienski, Helena, Kristen lärare i rabbinsk tradition: Om Henrik Steen och Svenska Israelmissionen, 2019.
 10. Hansson, Klas. Folklig protest och partipolitik: Kyrkornas Påskupprop för en humanare flyktingpolitik, 2019.
 11. Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church. 2nd edition. 2020.
 12. Hansson, Per. Befogenhetsprövningar i Svenska kyrkan: Ett spel för galleriet? 2021.
 13. Grenholm, Micael.Enemy Love and Apocalyptic Genocide: Views on Military Violence and Pacifism Among Swedish Pentecostals 1967–1971 2022.
 14. Klas Hansson, Principer och praktik: Lekfolkets ansvar och makt i Svenska kyrkans församlingar 1930–2000. 2023.
 15. Hanna Lind, “Vi bedja om väckelse”: Identitet hos sju EFS-föreningar i pitebygden under 1950-talet. 2023.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s