Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös (1773–1828) var i tur och ordning professor i grekiska och österländska språk i Uppsala, men också verksam som församlingspräst och swedenborgskt övertygad författare. Mot slutet av sitt liv sammanfattade han sina teologiska grundidéer i en bok med den fantasieggande titeln Samtal med mig sjelf om werlden, menniskan och Gud (1824), som efter en kritisk recension följdes upp av den dubbelt så omfattande skriften Försök att utreda några wiktiga frågor (1827).

Min artikel är emellertid ingen ingående studie av Gustaf Knös som teolog. Fokus här ligger istället på Gustaf Knös utbildning studier och hans verksamhet som vetenskapare, främst som orientalist. Dessutom behandlar jag kärleken i hans liv. Huvudkällorna är brev och dagboksanteckningar, men också andra dokument, inte minst ansökningshandlingarna till professurerna är väsentliga.

Fulltext

Book on the Palmarian Church

Book on the Palmarian Church

My new book on the Palmarian Church is now available.

Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church.

Series: Uppsala Studies in Church History, volume 1.

Uppsala: Uppsala University, Department of Theology, 2017.

ISBN 978-91-984129-0-1

Full-text is available here

The book is the first volume in a series published by the Department of Theology, Uppsala University, Sweden. The plan is to publish some five titles a year, including both book-length works and brief reports. The volumes are only published in digital form and are available open access.

Continue reading “Book on the Palmarian Church”