Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös (1773–1828) var i tur och ordning professor i grekiska och österländska språk i Uppsala, men också verksam som församlingspräst och swedenborgskt övertygad författare. Mot slutet av sitt liv sammanfattade han sina teologiska grundidéer i en bok med den fantasieggande titeln Samtal med mig sjelf om werlden, menniskan och Gud (1824), som efter en kritisk recension följdes upp av den dubbelt så omfattande skriften Försök att utreda några wiktiga frågor (1827).

Min artikel är emellertid ingen ingående studie av Gustaf Knös som teolog. Fokus här ligger istället på Gustaf Knös utbildning studier och hans verksamhet som vetenskapare, främst som orientalist. Dessutom behandlar jag kärleken i hans liv. Huvudkällorna är brev och dagboksanteckningar, men också andra dokument, inte minst ansökningshandlingarna till professurerna är väsentliga.

Fulltext

Featured

Introduction

My name is Magnus Lundberg and I’m Professor of Church and Mission Studies at the Department of Theology, Uppsala University, Sweden. Though I teach Church and Mission History more broadly, much of my own research has focused on colonial Latin American church history. Still, in recent years I have devoted much time to the study of Catholic traditionalism and Fringe Catholicism, especially modern alternative popes (“antipopes”).

Here, I  publish research papers and drafts on topics that are of interest to me. Most of the articles will be in English, but some will be in Spanish or in my mother tongue, Swedish. Some of the texts have been published elsewhere (as books or articles), but here they will be available open-access. Some texts are written exclusively for this blog.

Contact: magnus.lundberg@teol.uu.se

For more information on my research and publications, see the “about-section”

For my series of articles on the Palmarian church, see the Palmarian page

For my series of articles on modern alternative popes, see the Pope page

For articles and monographs on Latin American church history, see the Church and Mission Studies page

For a great non-academic interest of mine, see the fountain pen page. This part of the website is in Swedish.

New Book on the Palmarian Church

New Book on the Palmarian Church

My new book on the Palmarian Church is now available.

Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church.

Series: Uppsala Studies in Church History, volume 1.

Uppsala: Uppsala University, Department of Theology, 2017.

ISBN 978-91-984129-0-1

Full-text is available here

The book is the first volume in a series published by the Department of Theology, Uppsala University, Sweden. The plan is to publish some five titles a year, including both book-length works and brief reports. The volumes are only published in digital form and are available open access.

Continue reading “New Book on the Palmarian Church”