Johnsonkoncernen i Latinamerika I: Agencia Marítima Johnson, Argentina

Johnsonkoncernen i Latinamerika I: Agencia Marítima Johnson, Argentina

Detta är den första av fem korta historiker om Johnsonkoncernen i Latinamerika. Koncernen växte fram ur handelsföretaget A. Johnson & Co (1873) och Rederi AB Nordstjernan (1890), som 1904 började sin frakt-  och passagerartrafik mellan Sverige och Sydamerika,.

De fem historikerna behandlar fyra företag och en stiftelse. Tre av dessa var förlagda till Argentina och de andra till Brasilien respektive Chile. Företagens arkiv bevaras i dag i Nordstjernans välordnade centralarkiv på Engelsbergs bruk.

Rederieaktiebolaget Nordstjernan inledde i november 1904 sin passagerar- och frakttrafik mellan Sverige och Argentina, i och med att S/S Oscar Fredrik lämnade Göteborgs hamn med destination Buenos Aires. La Plata-linjen hade startats. Det kom dock att dröja innan rederiet fick ett eget platskontor i Argentina. Från början blev konsul Pedro Christophersen Johnsonlinjens agent i La Plata-området och mellan åren 1910 och 1931 var W Allison & Bell agenter i Buenos Aires.

Continue reading “Johnsonkoncernen i Latinamerika I: Agencia Marítima Johnson, Argentina”

Catholic Archives

Catholic Archives

“Roman Catholic Archives in Latin America: Status Quaestionis”

Magnus Lundberg

Published in SMT: Swedish Missiological Themes/ Svensk Missionstidskrift 95:1 (2007) – Special issue on Archives, Societal Amnesia and Survival.

The aim of this article is to give a brief overview of the current status of Roman Catholic archives in Latin America. It is an immense subject which hardly can be satisfactorily treated in a brief article. Here, I will therefore specifically focus on the case of Mexico. However, it should be indicated that the Mexican case is not entirely representative, as the current status of the Catholic archives there is better than in most other places in Latin America. It is, however, a good example of what can be done.

The text is found here