Kristen väldoft och stank

Kristen väldoft och stank

“En doft av helighet”

Magnus Lundberg

Föreläsning vid Vetenskapsrådets kvartalsseminarium, 7 november 2014 med temat ”Dofters betydelse”

Dofter och lukter av många slag har faktiskt en central roll i den kristna historien, både som metaforer och faktiska dofter. Jag tar min utgångspunkt i helgonberättelser om medeltida och tidigmoderna kvinnor från Västeuropa och det spanska Amerika. De biografier som skrevs om dem behandlade deras liv, dygder, död i helighet och ofta mirakler efter döden. Helgonbiografier är en genre där imitation var vanligare än originalitet, och variationer på samma tema återkommer ofta.

Inledningsvis kommer jag att i ganska stor detalj beskriva en kvinnas doft. Därifrån kommer jag att följa vällukten framåt och bakåt i tiden för att försöka förstå vad det är som luktar och hur det dofta

Texten som föreläsningen utgick från kan läsas här

Föreläsningen spelades också in av Utbildningradion och kan ses här