Book reviews

Book reviews

During the years I have written quite a large number of scholarly book reviews (most of them in Swedish). Here is a list of  some them.

[Review of:] Joachim Östlund, Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770, Signum 2015:4.

[Review of] John M Flannery, The Mission of the Portuguese Augustinians in Persia and Beyond (1602-1747), Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015).

[Review of:] Karl Offen & Terry Rugeley, The Awakeing Coast: An Anthology of Moravian Writings from Mosquita and Eastern Nicaragua, 1549-1899. Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015).

[Review of:] Ana Carolina Hosne, The Jesuit Missions to China and Peru, 1570-1610: Expectations and Appraisals of Expansionism. Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015)

[Review of]: Pamila Gupta, The Relic State: St. Francis Xavier and the Politics of Ritual in Portuguese India. Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015).

[Review of]: Steven E. Turley, Franciscan Spirituality and Mission in New Spain, 1524-1599. Kyrkohistorisk årsskrift, 114 (2014).

[Review of]: Edward T. Brett, The New Orleans Sisters of the Holy Family: African American Missionaries to the Garifuna of Belize Kyrkohistorisk årsskrift, 114 (2014).

[Review of]: Franklin Steven Jabini, Christianity in Suriname Kyrkohistorisk årsskrift, 114 (2014).

[Review of:] Mónica Díaz, Indigenous Writings from the Convent: Negotiating Ethnic Autonomy in Colonial Mexico, Tucson 2011, Kyrkohistorisk årsskrift, 112 (2012).

Continue reading “Book reviews”

Kristen väldoft och stank

Kristen väldoft och stank

“En doft av helighet”

Magnus Lundberg

Föreläsning vid Vetenskapsrådets kvartalsseminarium, 7 november 2014 med temat ”Dofters betydelse”

Dofter och lukter av många slag har faktiskt en central roll i den kristna historien, både som metaforer och faktiska dofter. Jag tar min utgångspunkt i helgonberättelser om medeltida och tidigmoderna kvinnor från Västeuropa och det spanska Amerika. De biografier som skrevs om dem behandlade deras liv, dygder, död i helighet och ofta mirakler efter döden. Helgonbiografier är en genre där imitation var vanligare än originalitet, och variationer på samma tema återkommer ofta.

Inledningsvis kommer jag att i ganska stor detalj beskriva en kvinnas doft. Därifrån kommer jag att följa vällukten framåt och bakåt i tiden för att försöka förstå vad det är som luktar och hur det dofta

Texten som föreläsningen utgick från kan läsas här

Föreläsningen spelades också in av Utbildningradion och kan ses här