Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Min artikel “Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder” publicerades i Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016) och finns tillgänglig i fulltext nedan.

Artikeln behandlar förhållandet mellan apostoliskt och kontemplativt religiöst liv i kolonialtidens spanska Amerika. Huvuduppgiften är att analysera berättelser om kontemplativa kvinnors, i synnerhet nunnors, roll för andra människors frälsning.

Mer konkret är det en studie av en kontemplativ missionsstrategi: andliga flygfärder till missionsfälten. En mindre grupp spansk-amerikanska kvinnor menade att de på ett mystikt sätt hade rest till avlägsna områden. Där hade de kunnat göra observationer av missionsarbete, men många av dem hävdade dessutom att de bedrivit ett arbete som liknade de manliga missionärernas, till exempel genom att undervisa, predika och döpa. På detta sätt menade de att de rört sig långt bortom det mycket avgränsade fysiska rum som tilldelades kvinnor.

Artikel i fulltext

New video from the cathedral in Palmar de Troya

New video from the cathedral in Palmar de Troya

This is a link to a very unusual video. It is filmed in the cathedral-basilica of Palmar de Troya in Andalusia, in mid-July 2016 at the official crowning of pope Peter III, who has acted as pope since late April, when his predecessor Gregory XVIII left.

I have never seen a longer video from within the cathedral. It shows a finished church with lots of golden and silvery paraphernalia, and plenty of Palmarian clergy in full ornate. More than twenty bishops are present and behind a screen it is possible to see about the same number of nuns.

The faithful who fill the church include a large number of children, women wearing mantilla and men wearing dark brown shirts and trousers. Footage include the papal crowning, the celebration of the mass, according to the Palmarian rite, the handing out of the communion and different processions inside and outside the cathedral.

Video from the Palmarian cathedral July 2016