Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2017

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2017

Kyrkohistorisk Årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Den innehåller forskningsartiklar, men också en betydande mängd recensioner av nyutkommen kyrkohistorisk litteratur.

I 2017-års upplaga bidrar jag med recensioner av fyra böcker om ganska skiftande ämnen:

William B. Taylor
THEATER OF A THOUSAND WONDERS. A History of Miraculous Images and Shrines in New Spain. (Cambridge Latin American Studies 103)
New York: Cambridge University Press 2016, 654 sid.

Paul Peucker
A TIME OF SIFTING. Mystical Marriage and the Crisis of Moravian Piety in the Eighteenth Century. (Pietist, Moravian, and Anabaptist Studies)
University Park, PA: Pennsylvania State University Press 2015, 248 sid.

Jeffrey D. Burson & Jonathan Wright (red.)
THE JESUIT SUPPRESSION IN GLOBAL CONTEXT. Causes, Events, and Consequences.
New York: Cambridge University Press 2015, 297 sid.

Chris Maunder
OUR LADY OF THE NATIONS. Apparitions of Mary in Twentieth-Century Catholic Europe.
Oxford: Oxford University Press 2016, 219 sid.

Recensionerna kan läsas här