The Slavic Pope? Jan Maria Michał Kowalski and the Mariavites

The Slavic Pope?  Jan Maria Michał Kowalski and the Mariavites

As far as we know, Archbishop Ján Maria Michał Kowalski (1871–1942), the longtime leader of the Polish (Old) Catholic Mariavite Church claimed much spiritual power, even a kind of Messiah-status, but that he never explicitly claim the papacy. Still, bishops in the Mariavite core group, at least from the mid-1920s, asserted that the Roman pontiff was not the true pope anymore, that the Holy See had moved from Rome to the Mariavite centre in Plock, and that Kowalski was the long-awaited ‘Slavic Pope’, that Polish nationalist authors wrote about: a liberator and a benevolent religious leader.

The founder of the Mariavites was Sister Feliksa Maria Franciszka Kozlowska (1862–1921), often called Little Mother (Mateczka). She claimed to receive divine revelations–‘understandings’–from 1893 onwards, and the interpretation of them played a significant role in the development of the Mariavite doctrine, both before and after her death. Posthumously many followers believed Little Mother to be divine, and Archbishop Kowalski had an almost sacred status, even during his life. Claiming ‘understandings’, too, he introduced drastic doctrinal changes throughout the 1920s. Still, Kowalski’s autocratic rule and the unorthodox doctrinal development led to a schism in 1935, when only a small minority of the faithful remained with him.

A preliminary version of my text on Kowalski and the Mariavite papacy is found here

Pennaspergiler

Pennaspergiler

Aspergil, även benämnd aspergillum, vigvattenkvast och möjligen vigvattenspridare, är ett liturgiskt föremål som används inom flera kristna traditioner, framförallt katolska och anglikanska. Aspergiler kan se ut på olika sätt, men det vanligaste är att de är ett litet kvastliknande föremål eller ett handtag försett med en perforerad kula, som brukas för att välsigna gudstjänstbesökare eller föremål. Vid användningen doppar prästen ofta aspergilen i ett kärl fyllt med vigvatten, ett aspersorium.


Från 1920-talet och framåt framställde flera penntillverkare i Förenta staterna reservoarpennor som kunde fungera som aspergiler, vilka präster enkelt kunde ha med sig i fickan. Istället för bläck kunde alltså bläcksäcken eller hålrummet i reservoarpennans kolv fyllas med vigvatten och istället för stift och bläckledare försågs pennaspergilerna med ett perforerat lock överst på kolven. De marknadsfördes vanligen som ”Holy Water Sprinklers.”

Continue reading “Pennaspergiler”