Reservoarpennor: design, teknik och historia

Reservoarpennor: design, teknik och historia

I Sverige är det ovanligt att samla på pennor och det finns i princip inga omfattande texter om reservoarpennor på svenska, vare sig i tryckt eller digital form. Genom att framförallt utgå från exempel ur min egen samling vill jag därför ge ett bidrag genom skriften Reservoarpennor: design, teknik och historia (2019; 261 sid) som är fritt tillgänglig för nedladdning här 

Screenshot 2019-05-01 01.18.39

Continue reading “Reservoarpennor: design, teknik och historia”

2018: Some Good Reads

2018: Some Good Reads

Here is a list of books that I have enjoyed in 2018 (and the last months of 2017), which are not that closely related to my main areas of research.

Berg, Annika. De samhällsbesvärliga: förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 1940-talets Sverige.

Berntson, Martin. Kättarland: en bok om reformationen i Sverige.

“Boltzianismen”; skandinavisk kulturbild.

Bradley, J.E. & Muller, R.A. Church History: An Introduction to Research Methods and Resources.

Braw, Christian. Islossningen: Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård.

Cassar, Carmel. A Concise History of Malta.

Engelstein, Laura. Castration and the Heavenly Kingdom.

Feloni, Fernando. The Church in Iraq.

Continue reading “2018: Some Good Reads”

Recensioner i Kyrkohistorisk årsskrift 2018

Recensioner i Kyrkohistorisk årsskrift 2018

Kyrkohistorisk årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Varje årgång innehåller vetenskapliga artiklar, men inte minst ett stort antal recensioner av kyrkohistoriskt relevant litteratur. Information hur man blir medlem i föreningen och därigenom erhåller årsboken finns här.

I årsskriften 2018 bidrar jag med fyra recensioner:

Moshe Sluhovsky
BECOMING A NEW SELF: Practices of Belief in Early Modern Catholicism.
Chicago & London: The University of Chicago Press 2017, 215 sid.

Jane Samson
RACE AND REDEMPTION: British Missionaries Encounter Pacific Peoples, 1797‒1920 (Studies in the History of Christian Mission).
Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 2017, 274 sid.

Anh Q. Tran
GODS, HEROES, AND ANCESTORS: An Interreligious Encounter in Eighteenth-Century Vietnam (American Academy of Religion: Religion in Translation).
New York: Oxford University Press 2018, 364 sid.

Jens Holger Schjørring & Norman A. Hjelm (red.) samt Kevin Ward (medredaktör för vol. III).
HISTORY OF GLOBAL CHRISTIANITY, 3 vols.
Leiden & Boston: Brill, 2017¬‒2018

Vol. I: European and Global Christianity, ca. 1500‒1789, 457 sid.
Vol II: History of Christianity in the 19th Century, 346 sid.
Vol. III: History of Christianity in the 20th Century, 526 sid.

Mina recensioner är tillgängliga i fulltext här

Update of the WRSP Profile on the Palmarian Church

Update of the WRSP Profile on the Palmarian Church

Three years ago, I wrote a group profile on the Palmarian Church for the World Religions and Spirituality Project (WRSP), led by Professor David Bromley. The project website is a very useful resource for those who are looking for good and reliable information about a large number of religious groups, both big and small. It includes a growing number of “group profiles”, but also many other resources.

As readers of this website will know, there has been dramatic changes in the Palmarian Church in the last three years. Among many other things, Pope Gregory XVIII left the papacy and the church. He married and now he and his wife are in prison accused of attempted armed robbery. In short, it was necessary to write an updated profile.

You find the new text here.