Palmarian Internet Presence

Palmarian Internet Presence

Until very recently the Palmarian Catholic Church had no official internet presence at all. Even for those actively searching, it has been difficult if not impossible to find a phone number or an email address. This was highly unusual even in the world of Catholic traditionalism. Still, in the 1990s, the church maintained a very rudimentary internet site, but it was not updated and eventually disappeared.

In December 2018, however, the Palmarians suddenly launched a professionally looking multilingual website: www.palmarianchurch.org. The site includes basic information about the Palmarian Church, the Order of the Carmelites of the Holy Face and pope Peter III. On the site, one finds a lot of images and films, mainly documenting important religious feast and the basilica in El Palmar de Troya.  There is also a growing number of texts: general overviews of the church’s history and teachings, apparition messages, extracts from official documents (including the catechism and the Palmarian Bible) and hagiographies as well as diatribes against the media and people considered enemies of the church.

Continue reading “Palmarian Internet Presence”

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2019

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2019

Kyrkohistorisk årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Varje årgång innehåller vetenskapliga artiklar, men inte minst ett stort antal recensioner av kyrkohistoriskt relevant litteratur. Information hur man blir medlem i föreningen och därigenom erhåller årsboken finns här.

I Kyrkohistorisk årsskrift 2019 bidrar jag med tre recensioner:

Liesbeth Corens
CONFESSIONAL MOBILITY AND ENGLISH CATHOLICS IN COUNTER-REFORMATION EUROPE.
Oxford: Oxford University Press 2019, xiii + 240 sid.

Nadine Amsler
JESUITS AND MATRIARCHS. Domestic Worship in Early Modern China.
Seattle: University of Washington Press, xii + 258 sid

Chen Hon-Fai

CATHOLICS AND EVERYDAY LIFE IN MACAU. Changing Meanings of Religiosity, Morality and Civility. (Routledge Religion in Contemporary Asia Series 6)

London & New York: Routledge 2017, ix + 196 sid.

Recensionerna är tillgängliga i fulltext här

 

Kyrkohistorisk forskning i dag och i morgon

Kyrkohistorisk forskning i dag och i morgon

Provföreläsning för professuren i kyrkohistoria, 7 november 2019.

Det förflutna är inte vad det en gång var. Det är titeln på en metodbok av den norske historikern Knut Kjelstadli. Titeln syftar bland annat på att betydelsen av händelser i det förgångna kan förändras med tiden men också på att historieforskningen förändras med tiden.

En annan populär metodbok heter: Fråga det förflutna. Det är vad historieforskning ytterst handlar om. Att vi aktivt förhåller oss till det som skett, eller rättare sagt vad som har blivit kvar av det: det vi benämner källor. Det rör: Vilka frågor vi ställer, vilka källor vi använder och hur vi arbetar med dem, vilka analytiska begrepp vi brukar, hur vi för samman enskildheter till berättelser och teman, och hur vi förklarar orsaker, samband och effekter.

Min föreläsning handlar om nuet och framtiden. Men det är ingen allmän lägesrapport eller någon blick in i en spåkula. Jag ska tala om kyrkohistorisk forskning idag och i den nära framtiden. Och det krävs en ordentlig avgränsning för att kunna säga något vettigt i en kort föreläsning. Därför kommer det att handla om kyrkohistorisk forskning vid Uppsala universitet, där jag sedan fyra år är tillförordnad ämnesföreträdare. Det betyder också att jag är en aktör i skeendet.

Continue reading “Kyrkohistorisk forskning i dag och i morgon”

Uppsala Studies in Church History

Uppsala Studies in Church History

In 2017 we at the Department of Theology, Uppsala University launched a new open-access book series: Uppsala Studies in Church History. To date (May 2019) we have published 9 volumes: five in English and four in Swedish. The titles focus both on Swedish and international themes.

Uppsala Studies in Church History is an e-book series that is published in the Department of Theology, Uppsala University. It includes both works in English and in Swedish. The volumes are available open-access and only published in digital form on http://www.diva-portal.org.

Uppsala Studies in Church History är en skriftserie som utges vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Serien innehåller arbeten på såväl svenska som engelska. Skrifterna i serien är fritt tillgängliga och utges endast i digital form på http://www.diva-portal.org.

Click on the hyperlinks below to get access to the full-texts.

Continue reading “Uppsala Studies in Church History”

Featured

Introduction

My name is Magnus Lundberg and I’m Professor of Church and Mission Studies at the Department of Theology, Uppsala University, Sweden. Though  much of my own research has focused on colonial Latin American church history. Still, in recent years I have devoted much time to the study of Catholic traditionalism and Fringe Catholicism, especially modern alternative popes (“antipopes”).

Here, I  publish research papers and drafts on topics that are of interest to me. Most of the articles will be in English, but some will be in Spanish or in my mother tongue, Swedish. Some of the texts have been published elsewhere (as books or articles), but here they will be available open-access. Some texts are written exclusively for this blog.

Contact: magnus.lundberg@teol.uu.se

For more information on my research and publications, see the “about-section”

For my series of articles on the Palmarian church, see the Palmarian page

For my series of articles on modern alternative popes, see the Pope page

For articles and monographs on Latin American church history, see the Church and Mission Studies page

For a great non-academic interest of mine, see the fountain pen page. This part of the website is in Swedish.

Om du är intresserad av äldre pennor är du välkommen att besöka den del av sidan som behandlar reservoarpennor.

Recensioner i Kyrkohistorisk årsskrift 2018

Recensioner i Kyrkohistorisk årsskrift 2018

Kyrkohistorisk årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Varje årgång innehåller vetenskapliga artiklar, men inte minst ett stort antal recensioner av kyrkohistoriskt relevant litteratur. Information hur man blir medlem i föreningen och därigenom erhåller årsboken finns här.

I årsskriften 2018 bidrar jag med fyra recensioner:

Moshe Sluhovsky
BECOMING A NEW SELF: Practices of Belief in Early Modern Catholicism.
Chicago & London: The University of Chicago Press 2017, 215 sid.

Jane Samson
RACE AND REDEMPTION: British Missionaries Encounter Pacific Peoples, 1797‒1920 (Studies in the History of Christian Mission).
Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 2017, 274 sid.

Anh Q. Tran
GODS, HEROES, AND ANCESTORS: An Interreligious Encounter in Eighteenth-Century Vietnam (American Academy of Religion: Religion in Translation).
New York: Oxford University Press 2018, 364 sid.

Jens Holger Schjørring & Norman A. Hjelm (red.) samt Kevin Ward (medredaktör för vol. III).
HISTORY OF GLOBAL CHRISTIANITY, 3 vols.
Leiden & Boston: Brill, 2017¬‒2018

Vol. I: European and Global Christianity, ca. 1500‒1789, 457 sid.
Vol II: History of Christianity in the 19th Century, 346 sid.
Vol. III: History of Christianity in the 20th Century, 526 sid.

Mina recensioner är tillgängliga i fulltext här