The Palmarian Order of Mass

The Palmarian Order of Mass

Unlike most traditionalist groups with roots in the Roman Catholic Church, the Palmarian Catholic Church does not use the Tridentine Mass Order, but a very brief version which is thought to include ”the essential parts” of that rite.

Nevertheless, in his first papal decrees in 1978, Palmarian Pope Gregory XVII (1946-2005) declared that the only rite that should be used in the Palmarian Catholic Church was the so-called Tridentine Mass, promulgated in 1570 by Pius V. Shortly thereafter, however, he made changes in the rite and introduced several new elements, and, by 1980, he referred to the rite as Latin-Tridentine-Palmarian.

A much greater change came on October 9, 1983, when Gregory XVIII promulgated a new, much briefer Mass Order, which is concentrated to offertory, consecration and sacrificial communion. Making it very brief, about five minutes long, each cleric could and should read several masses a day; in fact, they say turns of Masses, not individual ones. Likewise, concelebrating was banned, as it would lessen the number of Masses that could be read per day.  In this way, the Palmarian views resembles the practise in the Renovated Church of French Pope Clement XV’s, who in the 1960s introduced a much reduced Mass liturgy, celebrating series of Masses instead. Still, unlike the Renovated church, the Palmarians only say Mass in Latin.

Continue reading “The Palmarian Order of Mass”

Advertisements

Text of the Palmarian Catechism

Text of the Palmarian Catechism

One of the most important sources for the study of the teachings of the Palmarian Catholic Church is their catechism. Those who consult the book will find doctrines that have much in common with traditional Roman Catholicism, but also very different teachings. Throughout the years, the church has published many versions of the catechism, including basic, intermediate and superior levels. Below you will find a scanned version of Palmarian Catechism: Superior Grade, which was promulgated by Pope Peter III (Markus Josef Oddermatt; Fr. Eliseo María) on June 29, 2016. The book was published by the Secretariat of His Holiness, El Palmar de Troya in 2016.

Palmarian Catechism-part 1

Palmarian Catechism-part 2

To read more about Palmarian doctrine and the history of the church, see my new book, A Pope of Their Own, which is downloadable here

Documents of Palmarian Pope Peter II

Documents of Palmarian Pope Peter II

In 2005, Manuel Alonso Corral (Fr. Isidoro María) succeeded Gregory XVII (Clemente Domínguez Goméz) as pope of the Palmarian Catholic Church. He took Peter II as his papal name. Manuel Alonso and Clemente Domínguez had been friends since 1969, and Manuel was an important organizer of the movement that followed in the steps of the alleged apparitions to Clemente: the foundation of a religious order, the consecration of bishops, and, finally, in 1978, the founding of the Palmarian church and the proclamation of Clemente Domínguez, as the true pope.

Below you will find scanned versions of all the 30 apostolic letters that Peter II issued during his pontificate (2005-2011).

Peter II apostolic letters 1-10

Peter II apostolic letters 11-20

Peter II apostolic letters 21-30

For a study of the pontificate of Peter II and on the general history of the Palmarian Church, please see my new book, A Pope of Their Own, which is downloadable here.

Documents of Palmarian Pope Gregory XVIII

Documents of Palmarian Pope Gregory XVIII

Gregory XVIII (Ginés Jesús Hernández; Fr. Sergio Maríawas the pope of the Palmarian church between 2011 and 2016. He was the third Palmarian pope, who succeeded Gregory XVII (1978-2005) and Peter II (2005-2011).  In April 2016, he left the papacy and the church.

Below you will find scanned versions of Gregory’s seven encyclicals and a number of apostolic decrees and other documents. Most of the texts are in English. Some are in German.

Gregory XVIII: Encyclicals 2011-2016

Gregory XVIII: Apostolic decrees, etc.

For more information on the Palmarian church and the papacy of Gregory XVIII, see my new book, A Pope of Their Own which is downloadable here.

Documents of Palmarian Pope Peter III

Documents of Palmarian Pope Peter III

On April 23, 2016, Pope Gregory XVIII left the Palmarian papacy and the church. He was succeeded by Bishop Eliseus Mary of the Holy Face and of Saint Joseph (Markus Josef Odermatt), who took Peter III as his papal name. In 2016, the new pope published a number of official documents, including four apostolic letters and several apostolic decrees. Below you will find scanned versions of the documents. Some of them are in German. Others are in English.

Update: I have been able to upload the sixth apostolic letter, issued in June 2017

Peter III: Apostolic letters 2016

Peter III: Apostolic decrees 2016

Peter III: Apostolic letter June 2017:

Continue reading “Documents of Palmarian Pope Peter III”

Laurens van der Plas: En nederländsk konstnär i Gustav II Adolfs tjänst

Laurens van der Plas: En nederländsk konstnär i Gustav II Adolfs tjänst

Laurens van der Plas var född i Antwerpen 1579. Efter en tid i Rotterdam kom han 1605 till den holländska staden Dordrecht, där han var verksam som porträttmålare fram till 1618. Därefter anställdes han som porträttmålare vid hos Gustav II Adolfs hov. År 1623 lämnade van der Plas tjänsten och liksom många andra nederländare i Sverige gav han sig in i stångjärnsbranschen. Han blev en av de många invandrare, som bidrog till att professionalisera den svenska järnindustrin. Laurens van der Plas avled 1629 på Axbergshammar i Närke.

I min studie försöker jag återskapa hans levnadslopp och sätta in honom den mer generella historiska utveckling, som han illustrerar. Texten finns tillgänglig här.

Det excentriska är centralt

Det excentriska är centralt

Magnus Lundbergs installationsföreläsning som professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet, 15 november 2016.

 

Är detta inte själva sinnebilden av excentricitet? En engelsk gentleman i tredelad kostym som har kommit på idén att använda 17 meter exklusiv harristweed för att klä en häst på samma sätt. Här betecknar excentriskt det lätt bisarra, men acceptabla, som företrädesvis görs av brittiska män med gamla pengar. Det är kanske framförallt familjenamnet som skiljer excentrikern från byfånen. Personer–mänskliga eller icke-mänskliga–i tredelad kostym ska dock inte lägga beslag på ordet. Tweed är inget nödvändigt eller tillräckligt kriterium för excentricitet.

Continue reading “Det excentriska är centralt”