Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika

Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika

Lundberg, Magnus. Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika (Uppsala Studies in Church History 5). Uppsala: Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 2017; 147 sidor.
ISBN 978-91-984129-4-9

Min bok är en biografi om Tomás Ruiz (1777–efter 1819), en nicaraguansk präst och professor, som Nicaraguas parlamentet genom en lag från 2012 officiellt utnämnt till befrielsehjälte (prócer). Som ”ren indian” var Tomás Ruiz en pionjär på flera områden. Han var den första nicaraguanska indian som blev prästvigd och den första centralamerikanska indian som avlade doktorsexamen.

Mitt syfte är att rekonstruera Tomás Ruiz levnadslopp så detaljerat som möjligt genom en kritisk analys källor i centralamerikanska och spanska arkiv och att genomgående placera honom i ett brett historiskt sammanhang. Jag undersöker vilken roll Ruiz spelade för utvecklingen av den högre utbildningen i Nicaragua, hur hans kyrkliga och akademiska karriär såg ut, hur han förhöll sig till det motstånd han mötte i sina försök att göra kyrklig karriär i Nicaragua och Honduras, samt i vad mån han kritiserade och agerade mot den spanska kolonialmakten och den faktiska kolonialadministrationen.

Continue reading “Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika”

Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Min artikel “Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder” publicerades i Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016) och finns tillgänglig i fulltext nedan.

Artikeln behandlar förhållandet mellan apostoliskt och kontemplativt religiöst liv i kolonialtidens spanska Amerika. Huvuduppgiften är att analysera berättelser om kontemplativa kvinnors, i synnerhet nunnors, roll för andra människors frälsning.

Mer konkret är det en studie av en kontemplativ missionsstrategi: andliga flygfärder till missionsfälten. En mindre grupp spansk-amerikanska kvinnor menade att de på ett mystikt sätt hade rest till avlägsna områden. Där hade de kunnat göra observationer av missionsarbete, men många av dem hävdade dessutom att de bedrivit ett arbete som liknade de manliga missionärernas, till exempel genom att undervisa, predika och döpa. På detta sätt menade de att de rört sig långt bortom det mycket avgränsade fysiska rum som tilldelades kvinnor.

Artikel i fulltext

Catholic Archives

Catholic Archives

“Roman Catholic Archives in Latin America: Status Quaestionis”

Magnus Lundberg

Published in SMT: Swedish Missiological Themes/ Svensk Missionstidskrift 95:1 (2007) – Special issue on Archives, Societal Amnesia and Survival.

The aim of this article is to give a brief overview of the current status of Roman Catholic archives in Latin America. It is an immense subject which hardly can be satisfactorily treated in a brief article. Here, I will therefore specifically focus on the case of Mexico. However, it should be indicated that the Mexican case is not entirely representative, as the current status of the Catholic archives there is better than in most other places in Latin America. It is, however, a good example of what can be done.

The text is found here

Parish Life in Colonial Mexico

Parish Life in Colonial Mexico

Magnus Lundberg

Church Life between the Metropolitan and the Local: Parishes, Parishioners, and Parish Priests in Seventeenth-Century Mexico,

Orlando, FL: Vervuert & Iberoamericana, 2011, 278 pp.

Church Life between the Metropolitan and the Local is a study of parishes, parishioners and parish priests in central Mexico during the first half of the seventeenth century. Using a number of different genres found in archives and libraries on both sides of the Atlantic, the book gives a multifaceted picture of the parish life. It addresses metropolitan norms for the ministry as well as priestly and indigenous interpretations of the day-to-day life in the local church.

Throughout the book particular emphasis is put on the interface between the indigenous parishioners and their parish priests, thus contributing to a closer study of the slow-moving processes of religious indoctrination and religious change in central Mexico a century or more after the Conquest.

Here you may order the book and read extracts and reviews.

Here you find more extracts from the book.

Church and State in Costa Rica

Church and State in Costa Rica

“Overcoming or Silencing Conflicts: The Catholic Church and the Building of the Costa Rican Welfare State”

Magnus Lundberg

Originally held as a lecture at the University of Groningen in 2006; lightly revised in 2016

In this article, I briefly analyse the role of religion in the construction of the Costa Rican society from the 1930s onwards. I focus on the relations between the Roman Catholic Church and the Costa Rican government. It is always difficult to speak about the position of the church. To avoid hasty generalisations, I will therefore limit myself to the public statements made by the Costa Rican archbishops. Even more concretely, I am interested in the archbishops’ concern with what usually is called la cuestión social – the social issue. That is, their treatment of themes such as poverty and inequality.

The text is available here

Essäer

Essäer

Under ett antal år publicerade jag ganska regelbundet essäer i svenska dagstidningar, i synnerhet “understreckare” i Svenska Dagbladet. Här är några länkar till sådana artiklar.

En kvinnlig missionär tog sig an England”, Svenska Dagbladet, 15 juli 2010.

Luther en orm i Mexikos paradis”, Svenska Dagbladet, 26 augusti 2009.

Ett skepp kommer lastat med laster”, Svenska Dagbladet, 10 maj 2009.

Den hårda striden om Guds stad”, Svenska Dagbladet, 11 juni 2007.

Mayafolkets röster ekar i ny forskning”, Svenska Dagbladet, 16 augusti 2006.

Den heliga jungfrun en krigisk general”, Svenska Dagbladet, 3 november 2005.

Kan den rätte påven resa sig?”, Dagens Nyheter, 26 juli 2005

Här är två essäer som publicerades i tidskriften Signum

“Catarina de San Juáns andliga flygfärder”, Signum 2005:9

“Den palmarianska kyrkan”, Signum 2010:5

Archbishop Montúfar and Guadalupe

Archbishop Montúfar and Guadalupe

“The Archbishop and the Virgin: Alonso de Montúfar and the Early Cult of Our Lady of Guadalupe”

Magnus Lundberg 

Article published online in 2015 (but based on a chapter of my doctoral dissertation, defended in 2002).

In this article, I critically assess a number of documents related to the cult of Our Lady of Guadalupe at Tepeyac in the mid-sixteenth century. It seeks to counteract the many bad scholarly contributions on Guadalupe, published in both theologically “conservative” and “radical”/”contextual” circles.

It is, of course, interesting to study how Guadalupe has been interpreted throughout the ages and what role she plays today. Still, to establish facts about the origin of a cult of the Virgin of Guadalupe requires a very close assessment of the existing sources. There are so many farfetched interpretations of documents (and “silences”) that have been made into truths and there are even fabricated sources that support certain ideological views. Thus, a source critical study of a very traditional kind can do much good.

In the documents that without a doubt can be dated to Alonso de Montúfar’s time as archbishop of Mexico (1554-1572), I have not found any foundation for the story about Juan Diego and Bishop Zumárraga that, at least since the 1640s, has been associated with the cult. Still, there are indications that at least an outline of story of about the miraculous origin of the image and the direct imprint of the Virgin on an indigenous man’s cloak, was known by the 1610s or 1620s (but that will be the subject of another article)

Continue reading “Archbishop Montúfar and Guadalupe”

Concilios provinciales mexicanos

Concilios provinciales mexicanos

“Las actas de los tres primeros concilios mexicanos Historia diplomática y estudio de su itinerario”

Magnus Lundberg

Publicado en Anuario de Historia de la Iglesia, 15 (2006)

En 1546 la Santa Sede erigió las arquidiócesis de México, Lima y Santo Domingo. En consecuencia, las diócesis de las Indias dejaron de ser sufragáneas del arzobispo hispalense y formaron tres nuevas provincias eclesiásticas al otro lado del mar. Este evento marcó el inicio de la época dorada de los concilios provinciales en Hispanoamérica.

En la provincia mexicana se celebraron tres concilios en 1555, 1565 y 1585, que salvo un cuarto sínodo provincial reunido en 1771, fueron los únicos concilios celebrados en la Nueva España durante la colonia. Además, dada la relativa ausencia de sínodos diocesanos mexicanos, los decretos de los primeros concilios deben ser considerados como fuentes indispensables para el estudio de la historia eclesiástica novohispana.

Por mucho tiempo los decretos originales de los tres conciliares se guardaron en el archivo de la catedral mexicana. Sin embargo, ahora se encuentran en Bancroft Library en Berkeley, Estados Unidos de Norteamérica. Entre los llamados Mexican manuscripts de la dicha biblioteca, existen cuatro volúmenes, que incluyen tanto los decretos de los tres concilios novohispanos como muchos papeles de trabajo del tercer concilio.

En este artículo no intentaremos analizar el contenido legislativo de los concilios mexicanos. Nuestro enfoque se va a circunscribir a las actas conciliares como tales, o sea, vistos como diplomas. Por eso, analizaremos las actas de los concilios mexicanos, tanto sus versiones manuscritas como las tempranas ediciones impresas. Nuestro propósito principal es, en definitiva, estudiar las peregrinaciones de las actas originales para averiguar cómo pasaron del archivo de la catedral de México a la Bancroft Library.

El artículo completo se encuentra aquí

Visita de México en 1646

Visita de México en 1646

“Relación de la Visita Pastoral del Arzobispado de México de Juan de Mañozca y Zamora, 1646”

Magnus Lundberg
 
Publicado en Historia Mexicana 2008, vol. LVIII:2.
Este artículo incluye una edición de un texto manuscrito y un estudio introductorio. El texto que editamos es una breve relación de la visita pastoral hecha por el arzobispo Juan de Mañozca y Zamora pasando a través de los valles de Amilpas, Tenancingo y de Toluca durante un periodo de cinco meses en 1646. Es por lo tanto, la más antigua relación de una visita pastoral que conocemos para la archidiócesis de México. Aunque varios de los arzobispos anteriores visitaron pequeñas o grandes partes del arzobispado, y lo mencionaron en sus cartas al rey y al Consejo de Indias, según lo que sabemos Juan de Mañozca fue el primer arzobispo que compuso un informe más extenso sobre una visita.
El texto completo se encuentra aquí

Clero indígena

Clero indígena

“El clero indígena en Hispanoamérica: De la legislación a la implementación y práctica eclesiástica”

Magnus Lundberg

Articulo publicado en Estudios de Historia Novohispana 38 (2008)

En este artículo se estudia la formación de un clero indígena en Hispanoamérica durante la época colonial. Usamos fuentes primarias, pero el artículo también pretende analizar la rica historiografía que existe sobre el asunto. Revisamos la legislación eclesiástica y particularmente los decretos de los concilios provinciales del siglo XVI, pero también las opiniones de teólogos y juristas. Además tratamos la implementación de estas leyes y la inclusión de un limitado pero creciente número de hombres indígenas en el sacerdocio desde la segunda parte del siglo XVII hasta fines de la época colonial.

El texto completo se encuentra aquí: