Lundberg, Magnus. Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika (Uppsala Studies in Church History 5). Uppsala: Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 2017; 147 sidor.
ISBN 978-91-984129-4-9

Min bok är en biografi om Tomás Ruiz (1777–efter 1819), en nicaraguansk präst och professor, som Nicaraguas parlamentet genom en lag från 2012 officiellt utnämnt till befrielsehjälte (prócer). Som ”ren indian” var Tomás Ruiz en pionjär på flera områden. Han var den första nicaraguanska indian som blev prästvigd och den första centralamerikanska indian som avlade doktorsexamen.

Mitt syfte är att rekonstruera Tomás Ruiz levnadslopp så detaljerat som möjligt genom en kritisk analys källor i centralamerikanska och spanska arkiv och att genomgående placera honom i ett brett historiskt sammanhang. Jag undersöker vilken roll Ruiz spelade för utvecklingen av den högre utbildningen i Nicaragua, hur hans kyrkliga och akademiska karriär såg ut, hur han förhöll sig till det motstånd han mötte i sina försök att göra kyrklig karriär i Nicaragua och Honduras, samt i vad mån han kritiserade och agerade mot den spanska kolonialmakten och den faktiska kolonialadministrationen.

Tomás Ruiz var del i den så kallade Sammansvärjningen i Belén i Guatemala 1813, som kolonialadministrationen betraktade som en allvarligt menad plan på att med våld störta den spanska överheten i Centralamerika. I rättprocessen som följde hävdade Ruiz och de andra anklagade att det handlade om någon sammansvärjning utan om en serie animerade möten, där den politiska situationen diskuterades. Ruiz och ett tjugotal andra män dömdes emellertid till döden för landsförräderi, men dödsdomen omvandlades till ett fängelsestraff. Han benådades 1819 och dog troligen kort tid därefter.

Sedan 1970-talet har en grupp nicaraguanska intellektuella med Jorge Eduardo Arellano och Carlos Tünnermann Bernheim i spetsen verkat för att få Tomás Ruiz erkänd som nicaraguansk självständighetshjälte. De menar att Ruiz var en nydanande filosof, en präst som stod på de fattigas sida och en nyckelgestalt i den begynnande kampen för Centralamerikansk självständighet. Andra författare menar att de har tillverkat en radikalhjälte som inte har mycket gemensamt med uppgifterna i primärkällorna att göra.

Att moderna författare har betraktat Tomás Ruiz på diametralt olika sätt gör det också intressant att studera frågor om historieskrivning och historiebruk. Genom att jag genomgående analyserar såväl originalkällor som författarnas tolkningar och urval blir boken också en övning i källkritik och ett litet bidrag till den ständigt pågående diskussionen om individers, gruppers och strukturers betydelse för historisk utveckling.

Boken är nedladdningsbar i fulltext här: Tomás Ruiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s