Uppsala Studies in Church History

Uppsala Studies in Church History

In 2017 we in the Department of Theology, at Uppsala University, launched a new open-access book series: Uppsala Studies in Church History. To date (February 2023), we have published 15 volumes: seven in English and eight in Swedish. The titles focus on both Swedish and international themes.

Uppsala Studies in Church History is an e-book series that is published in the Department of Theology, Uppsala University. It includes both works in English and in Swedish. The volumes are available open-access and only published in digital form on http://www.diva-portal.org.

Uppsala Studies in Church History är en skriftserie som utges vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Serien innehåller arbeten på såväl svenska som engelska. Skrifterna i serien är fritt tillgängliga och utges endast i digital form på http://www.diva-portal.org.

Click on the hyperlinks below to get access to the full texts.

Continue reading “Uppsala Studies in Church History”

Det excentriska är centralt

Det excentriska är centralt

Magnus Lundbergs installationsföreläsning som professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet, 15 november 2016.

 

Är detta inte själva sinnebilden av excentricitet? En engelsk gentleman i tredelad kostym som har kommit på idén att använda 17 meter exklusiv harristweed för att klä en häst på samma sätt. Här betecknar excentriskt det lätt bisarra, men acceptabla, som företrädesvis görs av brittiska män med gamla pengar. Det är kanske framförallt familjenamnet som skiljer excentrikern från byfånen. Personer–mänskliga eller icke-mänskliga–i tredelad kostym ska dock inte lägga beslag på ordet. Tweed är inget nödvändigt eller tillräckligt kriterium för excentricitet.

Continue reading “Det excentriska är centralt”

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2014-2016

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2014-2016

Under det senaste decenniet har jag skrivit en lång rad bokrecensioner i Kyrkohistorisk årsskrift. De flesta av dem handlar om latinamerikansk kyrkohistoria, men några rör Asien och Oceanien. KÅ, som ges ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen, är nu inne på sin 116:e årgång, och dess recensionsavdelning har länge varit ett måste för den som vill hålla sig uppdaterad om kyrkohistorisk forskning. På föreningens hemsida är de senaste årens skrifter tillgängliga i fulltext. Där finns också information om hur man blir medlem. Här kan du läsa de elva recensioner jag publicerade i KÅ mellan 2014 och 2016:

Celia Cussen, Black Saint of the Americas: The Life and the Afterlife of Martín de Porres, Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016). PDF

Continue reading “Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2014-2016”

Mission Sudies in Sweden, 1910s-1930s

Mission Sudies in Sweden, 1910s-1930s

Gustaf Lindeberg and the Place of Academic Mission Sudies in Sweden, 1910s-1930s

Magnus Lundberg

Chapter published in: Carine Dujardin & Claude Prudhomme (eds.), Mission & Science: Missiology Revisited/Missiologie revisitée, 1850-1940, Leuven: Leuven University Press, 2015.

Academic interest in missions increased in many parts of the world following the 1910 Edinburgh Conference. Scandinavia and Sweden were no exceptions. At that time, there were only two major universities in Sweden: Lund and Uppsala. Both universities had their own theological faculty and to some extent they formed two separate worlds without much cross-fertilization. In this article, I focus on the place and role of academic mission studies at Lund University in the early decades of the twentieth century, which was more or less equivalent to the work of Gustaf Lindeberg (1878-1961). He will thus be at the centre of our attention.

In 1918, Lindeberg became the first Swede to defend a doctoral dissertation on a purely missiological subject. After completing his doctorate, he became a lecturer in mission history at Lund University. A prolific, if perhaps not very original author, Lindeberg published a dozen monographs and several hundred articles on mission-related subjects, all of them written in Swedish. Most of his publications were not intended for an academic audience, but a more general public. In this article, I shall therefore emphasize Lindeberg’s role as an active populariser of academic mission studies.

The full text is available here

Extracts of the whole book is found here