Under det senaste decenniet har jag skrivit en lång rad bokrecensioner i Kyrkohistorisk årsskrift. De flesta av dem handlar om latinamerikansk kyrkohistoria, men några rör Asien och Oceanien. KÅ, som ges ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen, är nu inne på sin 116:e årgång, och dess recensionsavdelning har länge varit ett måste för den som vill hålla sig uppdaterad om kyrkohistorisk forskning. På föreningens hemsida är de senaste årens skrifter tillgängliga i fulltext. Där finns också information om hur man blir medlem. Här kan du läsa de elva recensioner jag publicerade i KÅ mellan 2014 och 2016:

Celia Cussen, Black Saint of the Americas: The Life and the Afterlife of Martín de Porres, Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016). PDF

Virginia Garrard-Burnett, Paul Freston & Stephen C. Dove (ed.), The Cambridge History of Religions in Latin America, Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016). PDF

Gustavo Morello, SJ The Catholic Church and Argentina’s Dirty War, Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016).PDF

Alexandre Coello de la Rosa, Jesuits at the Margins, Missions and Missionaries in the Marianas (1668-1769), Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016). PDF

John M. Flannery, The Mission of the Portuguese Augustinians in Persia and Beyond (1602-1747), Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015). PDF

Karl Offen & Terry Rugeley, The Awakeing Coast: An Anthology of Moravian Writings from Mosquita and Eastern Nicaragua, 1849-1899. Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015). PDF

Ana Carolina Hosne, The Jesuit Missions to China and Peru, 1570-1610: Expectations and Appraisals of Expansionism. Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015) PDF

Pamila Gupta, The Relic State: St. Francis Xavier and the Politics of Ritual in Portuguese India. Kyrkohistorisk årsskrift 115 (2015). PDF

Steven E. Turley, Franciscan Spirituality and Mission in New Spain, 1524-1599. Kyrkohistorisk årsskrift, 114 (2014). PDF

Edward T. Brett, The New Orleans Sisters of the Holy Family: African American Missionaries to the Garifuna of Belize Kyrkohistorisk årsskrift, 114 (2014).  PDF

Franklin Steven Jabini, Christianity in Suriname Kyrkohistorisk årsskrift, 114 (2014).PDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s