Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2019

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2019

Kyrkohistorisk årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Varje årgång innehåller vetenskapliga artiklar, men inte minst ett stort antal recensioner av kyrkohistoriskt relevant litteratur. Information hur man blir medlem i föreningen och därigenom erhåller årsboken finns här.

I Kyrkohistorisk årsskrift 2019 bidrar jag med tre recensioner:

Liesbeth Corens
CONFESSIONAL MOBILITY AND ENGLISH CATHOLICS IN COUNTER-REFORMATION EUROPE.
Oxford: Oxford University Press 2019, xiii + 240 sid.

Nadine Amsler
JESUITS AND MATRIARCHS. Domestic Worship in Early Modern China.
Seattle: University of Washington Press, xii + 258 sid

Chen Hon-Fai

CATHOLICS AND EVERYDAY LIFE IN MACAU. Changing Meanings of Religiosity, Morality and Civility. (Routledge Religion in Contemporary Asia Series 6)

London & New York: Routledge 2017, ix + 196 sid.

Recensionerna är tillgängliga i fulltext här