Kyrkohistorisk årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Varje årgång innehåller vetenskapliga artiklar, men inte minst ett stort antal recensioner av kyrkohistoriskt relevant litteratur. Information hur man blir medlem i föreningen och därigenom erhåller årsboken finns här.

I Kyrkohistorisk årsskrift 2019 bidrar jag med tre recensioner:

Liesbeth Corens
CONFESSIONAL MOBILITY AND ENGLISH CATHOLICS IN COUNTER-REFORMATION EUROPE.
Oxford: Oxford University Press 2019, xiii + 240 sid.

Nadine Amsler
JESUITS AND MATRIARCHS. Domestic Worship in Early Modern China.
Seattle: University of Washington Press, xii + 258 sid

Chen Hon-Fai

CATHOLICS AND EVERYDAY LIFE IN MACAU. Changing Meanings of Religiosity, Morality and Civility. (Routledge Religion in Contemporary Asia Series 6)

London & New York: Routledge 2017, ix + 196 sid.

Recensionerna är tillgängliga i fulltext här

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s