Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Min artikel “Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder” publicerades i Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016) och finns tillgänglig i fulltext nedan.

Artikeln behandlar förhållandet mellan apostoliskt och kontemplativt religiöst liv i kolonialtidens spanska Amerika. Huvuduppgiften är att analysera berättelser om kontemplativa kvinnors, i synnerhet nunnors, roll för andra människors frälsning.

Mer konkret är det en studie av en kontemplativ missionsstrategi: andliga flygfärder till missionsfälten. En mindre grupp spansk-amerikanska kvinnor menade att de på ett mystikt sätt hade rest till avlägsna områden. Där hade de kunnat göra observationer av missionsarbete, men många av dem hävdade dessutom att de bedrivit ett arbete som liknade de manliga missionärernas, till exempel genom att undervisa, predika och döpa. På detta sätt menade de att de rört sig långt bortom det mycket avgränsade fysiska rum som tilldelades kvinnor.

Artikel i fulltext

Mission and Ecstasy

Mission and Ecstasy

Magnus Lundberg

Mission and Ecstasy: Contemplative Women and Salvation in Colonial Spanish America and the Philippines

Uppsala: Swedish Institute of Mission Research, 2015.

The book is about religious women’s alleged contributions to others’ salvation in mid- and late colonial Spanish America and the Philippines, a subject that has been little studied in previous research. In this investigation, special emphasis is put on aspects of the colonial gender relations that have bearing on the intricate relationships between the apostolic and contemplative forms of religious life as presented in colonial texts by and about these women. The majority of them were nuns, who lived a life in enclosure, a fact that in a most concrete way constrained the physical mobility normally seen as a presupposition for apostolic endeavours.

Despite the constrictions of space and agency that were related to their female gender, many women in the Spanish colonial empire, whether nuns or other contemplatives, were said to have functions in the missionary enterprise. As a consequence of their love of God and neighbour, they felt a vocation for missionary work, they prayed and suffered for the salvation of others, they taught and counselled people who came to them with their religious and moral queries, and some claimed that they were transported in spirit to the mission frontiers where they carried out similar work as the male missionaries, albeit in a supernatural way.

It is available in full text (PDF) here:

Here you can order a printed copy