Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

Min artikel “Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder” publicerades i Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016) och finns tillgänglig i fulltext nedan.

Artikeln behandlar förhållandet mellan apostoliskt och kontemplativt religiöst liv i kolonialtidens spanska Amerika. Huvuduppgiften är att analysera berättelser om kontemplativa kvinnors, i synnerhet nunnors, roll för andra människors frälsning.

Mer konkret är det en studie av en kontemplativ missionsstrategi: andliga flygfärder till missionsfälten. En mindre grupp spansk-amerikanska kvinnor menade att de på ett mystikt sätt hade rest till avlägsna områden. Där hade de kunnat göra observationer av missionsarbete, men många av dem hävdade dessutom att de bedrivit ett arbete som liknade de manliga missionärernas, till exempel genom att undervisa, predika och döpa. På detta sätt menade de att de rört sig långt bortom det mycket avgränsade fysiska rum som tilldelades kvinnor.

Artikel i fulltext

ICA-historier

ICA-historier

För ett dussin år sedan arbetade jag i ett projekt om ICA:s historia som drevs av det som i dag heter Centrum för Näringslivshistoria Projektet resulterade i en dvd-skiva, som dokumenterade ICA:s historia med en mängd artiklar, bilder och filmer. Innehållet och många nya texter och bilder finns på sajten Ica-historien

Själv skrev jag ett tjugotal artiklar om ICA-historier som behandlade de mest skiftande ämnen:

Amerikansk ring återfunnen i Västergötland

Broschyr om förhållningsregler

Domeijs butik i Ruskträsk

Ekström & Lefflers – Eols föregångare

Etisk konsumtion

Continue reading “ICA-historier”

Johnsonkoncernen i Latinamerika V: Fundación Johnson, Buenos Aires

Johnsonkoncernen i Latinamerika V: Fundación Johnson, Buenos Aires

1943 donerade generalkonsul Axel Ax:son Johnson 200 000 kronor till grundplåten för en stiftelse, som hade till uppgift att bygga ett sjömanshem i Buenos Aires för svenska sjömän som under kortare eller längre perioder vistades i Argentina. Stiftelsen, som grundades den 21 juli 1943, kallades Fundación Johnson. Enligt statuterna skulle stiftelsens uppgift vara “att lämna moraliskt och materiellt stöd i mesta möjliga mån inom tillåtna gränser till de sjömän av svensk nationalitet, som anlända till argentinska hamnar, varför ett Hem skall bildas, till vilka dessa kunna komma för att erhålla ovannämnda fördelar”

Enligt statuterna skulle Fundación Johnson ledas av en styrelse bestående av: a) Sveriges minister i Argentina, ordföranden för Svenska föreningen i Buenos Aires och ordföranden för Svenska hjälpföreningen i Buenos Aires; b) en representant för Johnson Line, som skulle väljas av stiftelsen grundare och hans efterträdare; samt c) tre till fem personer som valdes  genom omröstning.

Continue reading “Johnsonkoncernen i Latinamerika V: Fundación Johnson, Buenos Aires”

Johnsonkoncernen i Latinamerika IV: Johnson Acero, Argentina

Johnsonkoncernen i Latinamerika IV: Johnson Acero, Argentina

I Argentina fanns sedan 1946, vid sidan om Johnsonlinjens kontor och ett representationskontor för Avesta Jernverk också en Johnsonägd fabrik för tillverkning av produkter av rostfritt stål.  Detta bolag, med säte i Quilmes i utkanten av Buenos Aires, grundades den 15 november 1946 med namnet Johnson Acero, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). Bolaget inskrevs i Registro público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires och efter flera modifikationer inskrevs det slutligen, den 13 oktober 1953, i Registro de Comericio de la Plata, Provincia de Buenos Aires.

Direktör för Johnson Acero mellan 1946 och 1950 var Liss Axel Lundin. Efter ett kort mellanspel av G. Bonel som tillförordnad chef, efterträddes han 1952 av Nils Schütt, som kom att leda bolaget fram till 1969.

Continue reading “Johnsonkoncernen i Latinamerika IV: Johnson Acero, Argentina”

Johnsonkoncernen i Latinamerika III: Agencia Marítima Johnson, Chile

Johnsonkoncernen i Latinamerika III: Agencia Marítima Johnson, Chile

I samband med de stora effektiviseringar som Panamakanalen innebar för sjöfarten på den sydamerikanska stillahavskusten, öppnade Nordstjernan 1914 en reguljär linje från Sverige och Norge till Chile – Johnson Line, South Pacific Service – samt en linje till San Francisco –Johnson Line, North Pacific Service. Det första Johnsonfartyget med destination San Francisco, som avgick krigssommaren 1914, seglade dock fortfarande den långa vägen via Magellans sund, eftersom kanalen inte öppnades förrän senare under året.

Det dröjde dock innan Johnsonlinjen öppnade ett eget platskontor i Chile. Mellan åren 1914 och 1937 var istället det nordamerikanska bolaget W.R. Grace & Co i Valparaiso rederiets generalagent på Sydpacifiktraden. Grace y Cia, som företaget kallades i Latinamerika, skötte alltså om Johnsonlinjens reguljära frakt- och passagerartrafik mellan Europa och Chile (Arica, Antofagasta, Valparaíso, Talcahuano), via Venezuela (La Guaira), Curaçao, Colombia (Cartagena), Panamá med den amerikanska kanalzonen, Colombia (Buenaventura), Ecuador (Guayaquil) och Peru (Callao), där Grace y Cia också hade lokala kontor.

Continue reading “Johnsonkoncernen i Latinamerika III: Agencia Marítima Johnson, Chile”

Det mexikanska Nya Jerusalem

Det mexikanska Nya Jerusalem

Genom åren har jag sysslat en hel del med katolsk traditionalism, speciellt i den spanskspråkiga världen. 2015 skrev jag en kort artikel om en traditionalistisk kommunitet, en “helig stad”, som ligger i provinsen Michoacán i Mexiko och benämns Nueva Jerusalén, Nya Jerusalem. Den har sin grund i en serie uppenbarelser av jungfru Maria och en rad andra helgon från 1973 och framåt. Kommuniteten har många gånger varit skådeplatsen för, ibland våldsamma, sammandrabbningar mellan olika schatteringar och grupper av personer som ledarna uppfattar som heterodoxa har drivits ut. Trots detta har inte polismyndigheten eller andra delar av det mexikanska samhället ingripit.

Läs artikeln här

Kristen väldoft och stank

Kristen väldoft och stank

“En doft av helighet”

Magnus Lundberg

Föreläsning vid Vetenskapsrådets kvartalsseminarium, 7 november 2014 med temat ”Dofters betydelse”

Dofter och lukter av många slag har faktiskt en central roll i den kristna historien, både som metaforer och faktiska dofter. Jag tar min utgångspunkt i helgonberättelser om medeltida och tidigmoderna kvinnor från Västeuropa och det spanska Amerika. De biografier som skrevs om dem behandlade deras liv, dygder, död i helighet och ofta mirakler efter döden. Helgonbiografier är en genre där imitation var vanligare än originalitet, och variationer på samma tema återkommer ofta.

Inledningsvis kommer jag att i ganska stor detalj beskriva en kvinnas doft. Därifrån kommer jag att följa vällukten framåt och bakåt i tiden för att försöka förstå vad det är som luktar och hur det dofta

Texten som föreläsningen utgick från kan läsas här

Föreläsningen spelades också in av Utbildningradion och kan ses här

 

Church and State in Costa Rica

Church and State in Costa Rica

“Overcoming or Silencing Conflicts: The Catholic Church and the Building of the Costa Rican Welfare State”

Magnus Lundberg

Originally held as a lecture at the University of Groningen in 2006; lightly revised in 2016

In this article, I briefly analyse the role of religion in the construction of the Costa Rican society from the 1930s onwards. I focus on the relations between the Roman Catholic Church and the Costa Rican government. It is always difficult to speak about the position of the church. To avoid hasty generalisations, I will therefore limit myself to the public statements made by the Costa Rican archbishops. Even more concretely, I am interested in the archbishops’ concern with what usually is called la cuestión social – the social issue. That is, their treatment of themes such as poverty and inequality.

The text is available here

Essäer

Essäer

Under ett antal år publicerade jag ganska regelbundet essäer i svenska dagstidningar, i synnerhet “understreckare” i Svenska Dagbladet. Här är några länkar till sådana artiklar.

En kvinnlig missionär tog sig an England”, Svenska Dagbladet, 15 juli 2010.

Luther en orm i Mexikos paradis”, Svenska Dagbladet, 26 augusti 2009.

Ett skepp kommer lastat med laster”, Svenska Dagbladet, 10 maj 2009.

Den hårda striden om Guds stad”, Svenska Dagbladet, 11 juni 2007.

Mayafolkets röster ekar i ny forskning”, Svenska Dagbladet, 16 augusti 2006.

Den heliga jungfrun en krigisk general”, Svenska Dagbladet, 3 november 2005.

Kan den rätte påven resa sig?”, Dagens Nyheter, 26 juli 2005

Här är två essäer som publicerades i tidskriften Signum

“Catarina de San Juáns andliga flygfärder”, Signum 2005:9

“Den palmarianska kyrkan”, Signum 2010:5

Archbishop Montúfar and Guadalupe

Archbishop Montúfar and Guadalupe

“The Archbishop and the Virgin: Alonso de Montúfar and the Early Cult of Our Lady of Guadalupe”

Magnus Lundberg 

Article published online in 2015 (but based on a chapter of my doctoral dissertation, defended in 2002).

In this article, I critically assess a number of documents related to the cult of Our Lady of Guadalupe at Tepeyac in the mid-sixteenth century. It seeks to counteract the many bad scholarly contributions on Guadalupe, published in both theologically “conservative” and “radical”/”contextual” circles.

It is, of course, interesting to study how Guadalupe has been interpreted throughout the ages and what role she plays today. Still, to establish facts about the origin of a cult of the Virgin of Guadalupe requires a very close assessment of the existing sources. There are so many farfetched interpretations of documents (and “silences”) that have been made into truths and there are even fabricated sources that support certain ideological views. Thus, a source critical study of a very traditional kind can do much good.

In the documents that without a doubt can be dated to Alonso de Montúfar’s time as archbishop of Mexico (1554-1572), I have not found any foundation for the story about Juan Diego and Bishop Zumárraga that, at least since the 1640s, has been associated with the cult. Still, there are indications that at least an outline of story of about the miraculous origin of the image and the direct imprint of the Virgin on an indigenous man’s cloak, was known by the 1610s or 1620s (but that will be the subject of another article)

Continue reading “Archbishop Montúfar and Guadalupe”