1943 donerade generalkonsul Axel Ax:son Johnson 200 000 kronor till grundplåten för en stiftelse, som hade till uppgift att bygga ett sjömanshem i Buenos Aires för svenska sjömän som under kortare eller längre perioder vistades i Argentina. Stiftelsen, som grundades den 21 juli 1943, kallades Fundación Johnson. Enligt statuterna skulle stiftelsens uppgift vara “att lämna moraliskt och materiellt stöd i mesta möjliga mån inom tillåtna gränser till de sjömän av svensk nationalitet, som anlända till argentinska hamnar, varför ett Hem skall bildas, till vilka dessa kunna komma för att erhålla ovannämnda fördelar”

Enligt statuterna skulle Fundación Johnson ledas av en styrelse bestående av: a) Sveriges minister i Argentina, ordföranden för Svenska föreningen i Buenos Aires och ordföranden för Svenska hjälpföreningen i Buenos Aires; b) en representant för Johnson Line, som skulle väljas av stiftelsen grundare och hans efterträdare; samt c) tre till fem personer som valdes  genom omröstning.

För att bygga ett sjömanshem inköptes ett tomtområde på Calle Garay mellan Azopardo och Ingengiero Huergo i Buenos Aires. Grundstensläggningen för detta “Sjömanshem till Axel Johnsons Minne” skedde i juni 1944 och hemmet invigdes formellt den 20 januari 1947.

I sjömanshemmet, som hade en svensk föreståndare, fanns svenska tidningar och böcker, skrivmaterial, sällskapsspel, biljardbord och bordtennisbord. Dessutom fanns en servering och ett antal rum uppläts för logi. I sjömanshemmet anordnades också regelbundet filmvisningar och danskvällar. Tidigt inköpte stiftelsen också en större tomt i El Cortijo, Quilmes,  där det fanns fotbolls- och friidrottsplaner och ridhästar och där man ordnade grillfester för de besökande svenska sjömännen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s