Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika

Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika

Lundberg, Magnus. Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika (Uppsala Studies in Church History 5). Uppsala: Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 2017; 147 sidor.
ISBN 978-91-984129-4-9

Min bok är en biografi om Tomás Ruiz (1777–efter 1819), en nicaraguansk präst och professor, som Nicaraguas parlamentet genom en lag från 2012 officiellt utnämnt till befrielsehjälte (prócer). Som ”ren indian” var Tomás Ruiz en pionjär på flera områden. Han var den första nicaraguanska indian som blev prästvigd och den första centralamerikanska indian som avlade doktorsexamen.

Mitt syfte är att rekonstruera Tomás Ruiz levnadslopp så detaljerat som möjligt genom en kritisk analys källor i centralamerikanska och spanska arkiv och att genomgående placera honom i ett brett historiskt sammanhang. Jag undersöker vilken roll Ruiz spelade för utvecklingen av den högre utbildningen i Nicaragua, hur hans kyrkliga och akademiska karriär såg ut, hur han förhöll sig till det motstånd han mötte i sina försök att göra kyrklig karriär i Nicaragua och Honduras, samt i vad mån han kritiserade och agerade mot den spanska kolonialmakten och den faktiska kolonialadministrationen.

Continue reading “Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika”