Det mexikanska Nya Jerusalem

Det mexikanska Nya Jerusalem

Genom åren har jag sysslat en hel del med katolsk traditionalism, speciellt i den spanskspråkiga världen. 2015 skrev jag en kort artikel om en traditionalistisk kommunitet, en “helig stad”, som ligger i provinsen Michoacán i Mexiko och benämns Nueva Jerusalén, Nya Jerusalem. Den har sin grund i en serie uppenbarelser av jungfru Maria och en rad andra helgon från 1973 och framåt. Kommuniteten har många gånger varit skådeplatsen för, ibland våldsamma, sammandrabbningar mellan olika schatteringar och grupper av personer som ledarna uppfattar som heterodoxa har drivits ut. Trots detta har inte polismyndigheten eller andra delar av det mexikanska samhället ingripit.

Läs artikeln här

Essäer

Essäer

Under ett antal år publicerade jag ganska regelbundet essäer i svenska dagstidningar, i synnerhet “understreckare” i Svenska Dagbladet. Här är några länkar till sådana artiklar.

En kvinnlig missionär tog sig an England”, Svenska Dagbladet, 15 juli 2010.

Luther en orm i Mexikos paradis”, Svenska Dagbladet, 26 augusti 2009.

Ett skepp kommer lastat med laster”, Svenska Dagbladet, 10 maj 2009.

Den hårda striden om Guds stad”, Svenska Dagbladet, 11 juni 2007.

Mayafolkets röster ekar i ny forskning”, Svenska Dagbladet, 16 augusti 2006.

Den heliga jungfrun en krigisk general”, Svenska Dagbladet, 3 november 2005.

Kan den rätte påven resa sig?”, Dagens Nyheter, 26 juli 2005

Här är två essäer som publicerades i tidskriften Signum

“Catarina de San Juáns andliga flygfärder”, Signum 2005:9

“Den palmarianska kyrkan”, Signum 2010:5

Archbishop Montúfar and Guadalupe

Archbishop Montúfar and Guadalupe

“The Archbishop and the Virgin: Alonso de Montúfar and the Early Cult of Our Lady of Guadalupe”

Magnus Lundberg 

Article published online in 2015 (but based on a chapter of my doctoral dissertation, defended in 2002).

In this article, I critically assess a number of documents related to the cult of Our Lady of Guadalupe at Tepeyac in the mid-sixteenth century. It seeks to counteract the many bad scholarly contributions on Guadalupe, published in both theologically “conservative” and “radical”/”contextual” circles.

It is, of course, interesting to study how Guadalupe has been interpreted throughout the ages and what role she plays today. Still, to establish facts about the origin of a cult of the Virgin of Guadalupe requires a very close assessment of the existing sources. There are so many farfetched interpretations of documents (and “silences”) that have been made into truths and there are even fabricated sources that support certain ideological views. Thus, a source critical study of a very traditional kind can do much good.

In the documents that without a doubt can be dated to Alonso de Montúfar’s time as archbishop of Mexico (1554-1572), I have not found any foundation for the story about Juan Diego and Bishop Zumárraga that, at least since the 1640s, has been associated with the cult. Still, there are indications that at least an outline of story of about the miraculous origin of the image and the direct imprint of the Virgin on an indigenous man’s cloak, was known by the 1610s or 1620s (but that will be the subject of another article)

Continue reading “Archbishop Montúfar and Guadalupe”