Detta är den första av fem korta historiker om Johnsonkoncernen i Latinamerika. Koncernen växte fram ur handelsföretaget A. Johnson & Co (1873) och Rederi AB Nordstjernan (1890), som 1904 började sin frakt-  och passagerartrafik mellan Sverige och Sydamerika,.

De fem historikerna behandlar fyra företag och en stiftelse. Tre av dessa var förlagda till Argentina och de andra till Brasilien respektive Chile. Företagens arkiv bevaras i dag i Nordstjernans välordnade centralarkiv på Engelsbergs bruk.

Rederieaktiebolaget Nordstjernan inledde i november 1904 sin passagerar- och frakttrafik mellan Sverige och Argentina, i och med att S/S Oscar Fredrik lämnade Göteborgs hamn med destination Buenos Aires. La Plata-linjen hade startats. Det kom dock att dröja innan rederiet fick ett eget platskontor i Argentina. Från början blev konsul Pedro Christophersen Johnsonlinjens agent i La Plata-området och mellan åren 1910 och 1931 var W Allison & Bell agenter i Buenos Aires.

Från och med 1908 anlöpte Nordstjernans båtar också de brasilianska hamnarna Santos och Rio de Janeiro på resan till och från Buenos Aires och från Buenos Aires fortsatte båtarna ibland vidare till Montevideo i Uruguay. På 1920- och 1930-talet bestod exporten från Sverige till Argentina framförallt av cement, papper, trämassa och industriprodukter och från Argentina skeppades bland annat spannmål, foderämnen samt styckegods som salta hudar och garvämnen.

Mellan 1932 och 1940 hade Johnsonlinjen ett representationskontor inom agenturen G.G. Porteous, som kallades Johnson Line Agencies – G.G. Porteous. Detta bolag omformades till ett självständigt argentinskt bolag med namnet Agencia Marítima Johnson, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), som blev inskrivet i Registro Público de Comercio den 16 januari 1940. Norrmannen Hans Riddervold Samsing Sievers var chef för detta bolag fram till år 1947, då han efterträddes av svensken Ernst (Ernesto) Elfgren, som innehade chefsposten fram till 1965 och sedan från 1968-1974. I mellanperioden 1965-1968 tjänstgjorde Rolf Calissendorff som chef.

Företaget blev från och med den 1 januari 1960 omformat till ett aktiebolag med namnet Agencia Marítima Johnson, Sociedad Anónima (S.A.). Av aktiekapitalet på 100 000 aktier ägde Rederiaktiebolaget Nordstjernan 97 250 aktier, Johnsonlinjens Stuveriaktiebolag, 2 500, direktör Ernesto Elfgren, 50 aktier, samt åtta argentinska medarbetare 25 aktier vardera. Enligt bolagsordningen var företagets uppgift handels- och passagerartrafik, stuveri, lagerhållning, samt import och export.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s