Documents of Palmarian Pope Gregory XVIII

Documents of Palmarian Pope Gregory XVIII

Gregory XVIII (Ginés Jesús Hernández; Fr. Sergio Maríawas the pope of the Palmarian church between 2011 and 2016. He was the third Palmarian pope, who succeeded Gregory XVII (1978-2005) and Peter II (2005-2011).  In April 2016, he left the papacy and the church.

Below you will find scanned versions of Gregory’s seven encyclicals and a number of apostolic decrees and other documents. Most of the texts are in English. Some are in German.

Gregory XVIII: Encyclicals 2011-2016

Gregory XVIII: Apostolic decrees, etc.

For more information on the Palmarian church and the papacy of Gregory XVIII, see my new book, A Pope of Their Own which is downloadable here.

Advertisements

Documents of Palmarian Pope Peter III

Documents of Palmarian Pope Peter III

On April 23, 2016, Pope Gregory XVIII left the Palmarian papacy and the church. He was succeeded by Bishop Eliseus Mary of the Holy Face and of Saint Joseph (Markus Josef Odermatt), who took Peter III as his papal name. In 2016, the new pope published a number of official documents, including four apostolic letters and several apostolic decrees. Below you will find scanned versions of the documents. Some of them are in German. Others are in English.

Update: I have been able to upload the sixth apostolic letter, issued in June 2017

Peter III: Apostolic letters 2016

Peter III: Apostolic decrees 2016

Peter III: Apostolic letter June 2017:

Continue reading “Documents of Palmarian Pope Peter III”

Laurens van der Plas: En nederländsk konstnär i Gustav II Adolfs tjänst

Laurens van der Plas: En nederländsk konstnär i Gustav II Adolfs tjänst

Laurens van der Plas var född i Antwerpen 1579. Efter en tid i Rotterdam kom han 1605 till den holländska staden Dordrecht, där han var verksam som porträttmålare fram till 1618. Därefter anställdes han som porträttmålare vid hos Gustav II Adolfs hov. År 1623 lämnade van der Plas tjänsten och liksom många andra nederländare i Sverige gav han sig in i stångjärnsbranschen. Han blev en av de många invandrare, som bidrog till att professionalisera den svenska järnindustrin. Laurens van der Plas avled 1629 på Axbergshammar i Närke.

I min studie försöker jag återskapa hans levnadslopp och sätta in honom den mer generella historiska utveckling, som han illustrerar. Texten finns tillgänglig här.

Det excentriska är centralt

Det excentriska är centralt

Magnus Lundbergs installationsföreläsning som professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet, 15 november 2016.

 

Är detta inte själva sinnebilden av excentricitet? En engelsk gentleman i tredelad kostym som har kommit på idén att använda 17 meter exklusiv harristweed för att klä en häst på samma sätt. Här betecknar excentriskt det lätt bisarra, men acceptabla, som företrädesvis görs av brittiska män med gamla pengar. Det är kanske framförallt familjenamnet som skiljer excentrikern från byfånen. Personer–mänskliga eller icke-mänskliga–i tredelad kostym ska dock inte lägga beslag på ordet. Tweed är inget nödvändigt eller tillräckligt kriterium för excentricitet.

Continue reading “Det excentriska är centralt”

Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös (1773–1828) var i tur och ordning professor i grekiska och österländska språk i Uppsala, men också verksam som församlingspräst och swedenborgskt övertygad författare. Mot slutet av sitt liv sammanfattade han sina teologiska grundidéer i en bok med den fantasieggande titeln Samtal med mig sjelf om werlden, menniskan och Gud (1824), som efter en kritisk recension följdes upp av den dubbelt så omfattande skriften Försök att utreda några wiktiga frågor (1827).

Min artikel är emellertid ingen ingående studie av Gustaf Knös som teolog. Fokus här ligger istället på Gustaf Knös utbildning studier och hans verksamhet som vetenskapare, främst som orientalist. Dessutom behandlar jag kärleken i hans liv. Huvudkällorna är brev och dagboksanteckningar, men också andra dokument, inte minst ansökningshandlingarna till professurerna är väsentliga.

Fulltext

Introduction

My name is Magnus Lundberg and I’m Professor of Church and Mission Studies at the Department of Theology, Uppsala university, Sweden. Though I teach World Christianity and Church History more broadly, my own research is focused on colonial Latin American church history. I have also devoted much time to the study of Catholic traditionalism, especially sedevacantist groups and modern alternative popes (“antipopes”). Recently, however, I have developed a research project on early-nineteenth-century Sweden, focusing on the revival in the south-western parts of the country.

In this blog, I intend to publish research papers and drafts on topics that are of interest to me. Most of the articles will be in English, but some will be written in Spanish or in my mother tongue, Swedish. Some of the texts have already been published elsewhere (as books or articles), but here they will be available open-access. Some is written exclusively for this blog. These latter texts include both more substantial essays and briefer comments.

Contact: magnus.lundberg@teol.uu.se

For more information on my research and publications, see the “about-section”

For my series of articles on the Palmarian church, see the Palmarian page

For my series of articles on modern alternative popes, see the Pope page

For articles and monographs on Latin American church history, see the Church and Mission Studies page

New Book on the Palmarian Church

New Book on the Palmarian Church

My new book on the Palmarian Church is now available.

Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church.

Series: Uppsala Studies in Church History, volume 1.

Uppsala: Uppsala University, Department of Theology, 2017.

ISBN 978-91-984129-0-1

Full-text is available here

The book is the first volume in a series published by the Department of Theology, Uppsala University, Sweden. The plan is to publish some five titles a year, including both book-length works and brief reports. The volumes are only published in digital form and are available open access.

Continue reading “New Book on the Palmarian Church”