Laurens van der Plas: En nederländsk konstnär i Gustav II Adolfs tjänst

Laurens van der Plas: En nederländsk konstnär i Gustav II Adolfs tjänst

Laurens van der Plas var född i Antwerpen 1579. Efter en tid i Rotterdam kom han 1605 till den holländska staden Dordrecht, där han var verksam som porträttmålare fram till 1618. Därefter anställdes han som porträttmålare vid hos Gustav II Adolfs hov. År 1623 lämnade van der Plas tjänsten och liksom många andra nederländare i Sverige gav han sig in i stångjärnsbranschen. Han blev en av de många invandrare, som bidrog till att professionalisera den svenska järnindustrin. Laurens van der Plas avled 1629 på Axbergshammar i Närke.

I min studie försöker jag återskapa hans levnadslopp och sätta in honom den mer generella historiska utveckling, som han illustrerar. Texten finns tillgänglig här.

Advertisements

Det excentriska är centralt

Det excentriska är centralt

Magnus Lundbergs installationsföreläsning som professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet, 15 november 2016.

 

Är detta inte själva sinnebilden av excentricitet? En engelsk gentleman i tredelad kostym som har kommit på idén att använda 17 meter exklusiv harristweed för att klä en häst på samma sätt. Här betecknar excentriskt det lätt bisarra, men acceptabla, som företrädesvis görs av brittiska män med gamla pengar. Det är kanske framförallt familjenamnet som skiljer excentrikern från byfånen. Personer–mänskliga eller icke-mänskliga–i tredelad kostym ska dock inte lägga beslag på ordet. Tweed är inget nödvändigt eller tillräckligt kriterium för excentricitet.

Continue reading “Det excentriska är centralt”

Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös och hans värld

Gustaf Knös (1773–1828) var i tur och ordning professor i grekiska och österländska språk i Uppsala, men också verksam som församlingspräst och swedenborgskt övertygad författare. Mot slutet av sitt liv sammanfattade han sina teologiska grundidéer i en bok med den fantasieggande titeln Samtal med mig sjelf om werlden, menniskan och Gud (1824), som efter en kritisk recension följdes upp av den dubbelt så omfattande skriften Försök att utreda några wiktiga frågor (1827).

Min artikel är emellertid ingen ingående studie av Gustaf Knös som teolog. Fokus här ligger istället på Gustaf Knös utbildning studier och hans verksamhet som vetenskapare, främst som orientalist. Dessutom behandlar jag kärleken i hans liv. Huvudkällorna är brev och dagboksanteckningar, men också andra dokument, inte minst ansökningshandlingarna till professurerna är väsentliga.

Fulltext

Introduction

My name is Magnus Lundberg and I’m Professor of Church and Mission Studies at the Department of Theology, Uppsala university, Sweden. Though I teach World Christianity and Church History more broadly, my own research is focused on colonial Latin American church history. I have also devoted much time to the study of Catholic traditionalism, especially sedevacantist groups and modern alternative popes (“antipopes”). Recently, however, I have developed a research project on early-nineteenth-century Sweden, focusing on the revival in the south-western parts of the country.

In this blog, I intend to publish research papers and drafts on topics that are of interest to me. Most of the articles will be in English, but some will be written in Spanish or in my mother tongue, Swedish. Some of the texts have already been published elsewhere (as books or articles), but here they will be available open-access. Some is written exclusively for this blog. These latter texts include both more substantial essays and briefer comments.

Contact: magnus.lundberg@teol.uu.se

For more information on my research and publications, see the “about-section”

For my series of articles on the Palmarian church, see the Palmarian page

For my series of articles on modern alternative popes, see the Pope page

For articles and monographs on Latin American church history, see the Church and Mission Studies page

New Book on the Palmarian Church

New Book on the Palmarian Church

My new book on the Palmarian Church is now available.

Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church.

Series: Uppsala Studies in Church History, volume 1.

Uppsala: Uppsala University, Department of Theology, 2017.

ISBN 978-91-984129-0-1

Full-text is available here

The book is the first volume in a series published by the Department of Theology, Uppsala University, Sweden. The plan is to publish some five titles a year, including both book-length works and brief reports. The volumes are only published in digital form and are available open access.

Continue reading “New Book on the Palmarian Church”

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2014-2016

Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2014-2016

Under det senaste decenniet har jag skrivit en lång rad bokrecensioner i Kyrkohistorisk årsskrift. De flesta av dem handlar om latinamerikansk kyrkohistoria, men några rör Asien och Oceanien. KÅ, som ges ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen, är nu inne på sin 116:e årgång, och dess recensionsavdelning har länge varit ett måste för den som vill hålla sig uppdaterad om kyrkohistorisk forskning. På föreningens hemsida är de senaste årens skrifter tillgängliga i fulltext. Där finns också information om hur man blir medlem. Här kan du läsa de elva recensioner jag publicerade i KÅ mellan 2014 och 2016:

Celia Cussen, Black Saint of the Americas: The Life and the Afterlife of Martín de Porres, Kyrkohistorisk årsskrift 116 (2016). PDF

Continue reading “Recensioner i Kyrkohistorisk Årsskrift 2014-2016”