Kyrkohistorisk årsskrift ges sedan år 1900 ut av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Varje årgång innehåller vetenskapliga artiklar men inte minst ett stort antal recensioner av kyrkohistoriskt relevant litteratur. Information om hur man blir medlem i föreningen och därigenom erhåller årsskriften finns här

I Kyrkohistorisk årsskrift 2020 bidrar jag med två recensioner:

Marcus Rediker
The Fearless Benjamin Lay: The Quaker Dwarf who Became the First Revolutionary Abolitionist
Boston: Beacon Press, 2018, 212 sid.

Stephen J.C. Andes
The Mysterious Sofía: One Woman’s Mission to Save Catholicism in Twentieth-Century Mexico
Lincoln: University of Nebraska Press, 2019, xxiv + 418 sid.

Recensionerna är tillgängliga i fulltext här

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s